Nationale resultater Dette afsnit af hjemmesiden er dedikeret til valgresultaterne i alle medlemsstater

Den Europæiske Union

Ved at vælge et land enten på kortet eller via rullemenuen vil du for hver medlemsstat finde:

Ved at vælge et land vil du for hver medlemsstat finde:

  • Resultater efter nationalt parti
  • Pladser efter politisk gruppe
  • Opdeling efter nationale partier og fordeling af valgte kandidater i de politiske grupper
  • Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet for hvert EU-valg
  • Valgdeltagelse for hvert europæisk valg i procentdele

Resultattyper:

Endelige resultater: Resultater som er offentliggjort af medlemsstatens officielle valgmyndighed, efter at alle stemmer er talt sammen.

Konstituerende session: Resultater som er offentliggjort officielt af det nyvalgte Europa-Parlament efter bekræftelse af medlemmernes berettigelseskriterier.

Afgående Parlament: Europa-Parlamentet konfigureret som ved sidste parlamentariske samling for den igangværende periode.

Kilde: Europa-Parlamentet