Resultater efter nationalt parti: 2009-2014 Danmark - Endelige resultater

Procentandel af stemmer til nationale partier
Nationale partier Procentdel af stemmer
S - Socialdemokraterna 20,90%
V - Venstre 19,60%
SF - Socialistisk Folkeparti 15,40%
DF - Dansk Folkeparti 14,80%
KF - Konservative Folkeparti 12,30%
N - Folkebevægelsen mod EU 7,00%
Andre partier - Andre partier 10,00%

Pladser efter politisk gruppe: 2009-2014 Danmark - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
GUE/NGL 1
S&D 4
Grønne/EFA 2
ALDE 3
EPP 1
EFD 2

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • EFD - Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2009-2014 Danmark - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 4
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
S Socialdemokraterna 4
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
V Venstre 3
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
SF Socialistisk Folkeparti 2
EFD - Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
DF Dansk Folkeparti 2
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
KF Konservative Folkeparti 1
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
N Folkebevægelsen mod EU 1

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

25.09.19 - 18:12
Alle tider er GMT +2

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Danmark - Konstituerende møde

National og europæisk kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Danmark Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd Kvinder Mænd
1979 31% 69% 16% 84%
1984 38% 62% 18% 82%
1989 38% 62% 19% 81%
1994 44% 56% 26% 74%
1999 38% 62% 30% 70%
2004 43% 57% 31% 69%
2009 46% 54% 35% 65%
2014 38% 62% 37% 63%
2019 46% 54% 41% 59%
25.09.19 - 18:12
Alle tider er GMT +2

Valgdeltagelse efter år Danmark - Endelige resultater

National og europæisk valgdeltagelse efter år, i procentpoint
År Danmark Den Europæiske Union
1979 47,82% 61,99%
1984 52,38% 58,98%
1989 46,17% 58,41%
1994 52,92% 56,67%
1999 50,46% 49,51%
2004 47,89% 45,47%
2009 59,54% 42,97%
2014 56,32% 42,61%
2019 66,08% 50,62%
Download og del
Download denne graf