Pladser efter politisk gruppe: 2009-2014 Tjekkiet - Afgående Parlament

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
GUE/NGL 4
S&D 7
EPP 2
EKR 9

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • EFD - Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2009-2014 Tjekkiet - Afgående Parlament

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 9
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
ODS Občanská Demokratická Strana 9
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 7
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
ČSSD Ceská str.sociálne demokrat. 7
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 4
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
KSČM Komunistická str.Cech a Moravy 4
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
KDU-ČSL Krest.demokr.unie-Cs.str.lid 1
Ind. Independent 1

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Download og del
Download denne graf