Pladser efter politisk gruppe: 2014-2019 Tjekkiet - Afgående Parlament

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
GUE/NGL 3
S&D 4
ALDE 4
EPP 7
EKR 2
EFDD 1

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati
  • NFE - Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2014-2019 Tjekkiet - Afgående Parlament

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 7
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 3
Coal. TOP 09+STAN TOP 09 a Starostové 3
STAN Starostové a nezávislí 1
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 4
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
ČSSD Česká strana sociálně demokratická 4
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 4
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
ANO 2011 ANO 2011 2
Hnutí Hlas Hnutí Hlas 2
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 3
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
ODS Občanská demokratická strana 2
EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Svobodní Strana svobodných občanů 1

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Download og del
Download denne graf