Flertalsberegning

Denne side viser et interaktivt værktøj, der gør det muligt at kontrollere, hvilke politiske grupper, der kan danne et flertal i Europa-Parlamentet.

Dette flertalsberegningsværktøj vil være tilgængelig fra den 26. maj i løbet af valgdagen, så snart valgresultaterne er tilgængelige på europæisk plan.