Den Europæiske Union

14.06.19 - 10:07
Alle tider er GMT +2

Europa-Parlamentet: 2019 - 2024 Foreløbige resultater

Fordeling af politiske grupper i Europa-Parlamentet
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser % af pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 179 23,83%
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 153 20,37%
Renew Europe - Renew Europe group 106 14,11%
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 75 9,99%
ID - Identity and Democracy 73 9,72%
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 61 8,12%
EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati 43 5,73%
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 38 5,06%
NI - Løsgængere 9 1,20%
Øvrige - Nyvalgte medlemmer, der ikke tilhører en politisk gruppe i det afgående parlament 14 1,86%

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Konstituerende møde

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
05.06.19 - 17:03
Alle tider er GMT +2

Valgdeltagelse efter år Foreløbige resultater

Valgdeltagelse i EU efter år, i procentpoint
År Den Europæiske Union
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,95%