14.06.19 - 10:07
Alle tider er GMT +2

Europa-Parlamentet: 2019-2024 Foreløbige resultater

Fordeling af politiske grupper i Europa-Parlamentet
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser % af pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 179 23,83%
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 153 20,37%
Renew Europe - Renew Europe group 106 14,11%
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 75 9,99%
ID - Identity and Democracy 73 9,72%
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 61 8,12%
EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati 43 5,73%
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 38 5,06%
NI - Løsgængere 9 1,20%
Øvrige - Nyvalgte medlemmer, der ikke tilhører en politisk gruppe i det afgående parlament 14 1,86%

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Download og del
Download denne graf